Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

pccc - CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY:

Thủ tục giấy tờ gồm:
 •   Bản phô tô “Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC” và văn bản nghiệm thu về PCCC hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở hoặc phương tiện đóng mới, cải tạo có yêu cầu đặc biệt về an toàn phòng cháy, chữa cháy.
 •   Bản thống kê các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, thiết bị cứu người đã được trang bị (theo mẫu PC6 do cơ quan Công an cấp).
 •   Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở kèm theo danh sách những người đã được huấn luyện về PCCC.
 •   Phương án chữa cháy.
Thời gian trả kết quả:
 •  Không quá 5 ngày làm việc.
 • Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ lễ theo Luật lao động ).
Thẩm quyền:
Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Nam Định.
Lệ phí:
Không thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
THẨM DUYỆT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
THỦ TỤC GIẤY TỜ GỒM:

 •   Văn bản đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, trường hợp chủ đầu tư uỷ quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản uỷ quyền hợp pháp kèm theo.
 •   Bản phô tô công chứng giấy phép đầu tư và chứng chỉ quy hoạch hay thoả thuận về địa điểm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 •   Các bản vẽ và thuyết minh thể hiện những nội dung, yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy.
 •   Ba bộ hồ sơ thẩm duyệt về PCCC có xác nhận của chủ đầu tư. Nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo.
 •   Đối với các công trình an ninh, quốc phòng có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc có yêu cầu bảo vệ đặc biệt; kho, cảng xuất nhập, bảo quản vật liệu nổ, xăng dầu, khí đốt hoá lỏng; cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng phải có văn bản của cơ quan cảnh sát PCCC chấp thuận về địa điểm xây dựng.
Thời gian trả kết quả:
 •   28 ngày làm việc: Đối với thiết kế kỹ thuật công trình nhóm A.
 •   18 ngày làm việc: Đối với dự án quy hoạch, dự án xây dựng, công trình thuộc nhóm B, C.
 •   Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ lễ theo Luật lao động ).
Thẩm quyền duyệt:
Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nam Định.
Lệ phí:
Hiện tại chưa thu lệ phí thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét