Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Tình huống luật với công ty hợp danh


Em có một tình huống về luật như sau, xin được anh chị giải đáp giúp:

Ba cá nhân A,B,C đứng ra thành lập công ty, đều là thành viên hợp danh. Sau một năm kể từ ngày cấp giấy đăng ký kinh doanh. Thành viên A đăng ký thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Khi biết điều này, thành viên B và C quyết định khai trừ A ra khỏi công ty nhưng A phản đối cho rằng quyết định của B và C là không đúng với luật doanh nghiệp 2005. Vậy anh, chị nào hay cho em biết ý kiến về sự việc trên?

 Luật đã quy định rất rõ -  Tình huống đưa ra đã rất rõ ràng, và trường hợp này Luật DN 2005 cũng quy định rõ ràng tại điều 133, 135 và 138.

A thành lập DNTN mà không được sự đồng ý của B, C là sai, trái với quy định tại khoản 1, điều 133.

Nói B,C quyết định khai trừ A thì không chính xác lắm về mặt chủ thể ra quyết định; chính xác phải là Hội đồng thành viên quyết định khai trừ A. Tuy nhiên, ta giả thiết B,C tương đương 2/3 số thành viên hợp danh; do vậy, có thể chấp nhận rằng "thành viên B và C quyết định khai trừ A ra khỏi công ty". Việc khai trừ A được căn cứ vào điều 135 và 138 Luật DN.

To marketing2008: Trong 2 cái DNTN và Cty HD thì chỉ chọn 1, chọn cái nào thì tùy người chọn, có ai bắt buộc đâu. Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra trường hợp được chọn cả 2 nếu đã là thành viên Cty Hợp danh và được các thành viên hợp danh khác đồng ý cho phép làm chủ 1 DNTN khác.

1 nhận xét: