Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Đăng ký bảo hộ cho phần mềm máy tính

Việt Tín là một trong các tổ hợp luật sư lớn nhất cả nước, với sự am hiểu sâu sắc luật sở hữu trí tuệ, chúng tôi có cung cấp cho các bạn dịch vụ đăng ký bảo hộ cho phần mềm máy tính, với dịch vụ chất lượng cao, giá thành rẻ, bạn sẽ nhanh chóng bảo hộ bản quyền cho phần mềm của mình.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Hồ sơ đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm máy tính bao gồm (tham khảo mẫu kèm theo):
 • Bản sao có công chứng Giấy đăng ký kinh doanh;
 • Giấy uỷ quyền (ký và đóng dấu);
 • Giấy xác nhận quyền chủ sở hữu tác phẩm;
 • Giấy cam đoan của tác giả sáng tác tác phẩm do nhiệm vụ được giao;
 • Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả;
 • 02 đĩa CD ghi nội dung phần mềm;
 • Ba (03) bản in tác phẩm được đóng thành quyển.

Lưu ý khi đăng ký bản quyền

 • Tác phẩm phần mềm có thể đăng ký dưới dạng đồng tác giả;
 • Tác giả phần mềm nếu là cán bộ, công nhân viên lao động hưởng lương thì có thể đăng ký cho công ty ký hợp đồng lao động là chủ sở hữu tác phẩm đó;
 • Nếu tác giả là người đại diện theo pháp luật của công ty thì việc ký xác nhận phải do các thành viên khác trong ban lãnh đạo công ty ký xác nhận;
 • Đĩa CD phải có bìa bọc mầu trắng để đóng dấu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét